Inventúra majetku v SAP


Spracovanie inventúry dlhodobého nehmotného a hmotného majetku na kľúč.
 

Došlé faktúry v SAP


Všetky došlé faktúry pod drobnohľadom.

Uzávierka v SAP


Automatizácia procesov denných, týždenných, mesačných a ročných závierok.

Autoprevádzka v SAP


Ucelené sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na prevádzku vozového parku.

Overovanie firemných údajov v SAP


Automatizované vyhodnocovanie záznamov v Obchodnom vestníku.

Časové rozlíšenie nákladov v SAP


Automatizované účtovanie väčšieho rozsahu nákladov s prepojením na hlavnú knihu.

Výdajňa náradia v SAP


Správa náradí a výdajní náradia.

Ručenie za DPH v SAP


V zmysle novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov si odberateľ musí od 1.1.2022 skontrolovať, či platí dodávateľovi peniaze na bankový účet zaregistrovaný u Finančnej správy SR v opačnom prípade preberá ručenie za neodvedenú DPH zo strany svojho dodávateľa.

Platon - Správa rozpočtu


Jednoduchý ako Excel, komplexný ako účtovníctvo.
Vlastnosti
 

  • Jednoduchá tvorba štruktúr
  • Aktualizácie na jeden klik
  • Vyhodnotenie k zvolenému dátumu
  • Integrácia na účtovanie a reporty v reálnom čase

  • Plán, skutočnosť, predpoklad
  • Nový plán úpravou predchádzajúceho
  • Distribuované používanie
  • Implementácia do šesť týždňov
 

Elektronické výplatné pásky v SAP


Náhrada tlačených výplatných pások elektronickou verziou.

Správa a údržba budov v SAP


Komplexné riešenie pre správu budov, technických zariadení a nájomnú agendu.

IFRS 16


Produkt zabezpečí kompletnú, prehľadnú a užívateľsky prívetivú implementáciu podmienok nového medzinárodného účtovného štandardu IFRS 16, ktorý prináša zmeny v účtovaní lízingových a nájomných zmlúv v systéme SAP.

Elektronizácia HR dokumentov v SAP


Náhrada tlačených dokumentov HR ich elektronickou verziou eliminuje potrebu osobného kontaktu s Vašimi zamestnancami.