Riešenia na báze SAP
Úvod  >  Produkty  >  Riešenia na báze SAP

Riešenia pre banky a poisťovne

Riešenia pre banky a poisťovne

Platforma riešení SAP poskytuje moderné jadro systému, ktoré pokrýva všetky oblasti účtovníctva, obsahuje platobný styk, treasury, nástroje pre riadenie a reporting na sledovanie stavu a vývoja štrukturálnych nákladov, pričom je absolútne otvorený pre pripájanie nových aplikácií.

viac...

Riešenia pre výrobné podniky

Riešenia pre výrobné podniky

Riešenia SAP Business Suite pre oblasť logistiky : SAP ERP, SAP Supply Chain Management a SAP Product Lifecycle Management. SAP ERP ako súčasť SAP Business Suite poskytuje pre oblasť riadenia výrobných podnikov komplexné riešenie umožňujúce efektívne plánovanie a riadenie všetkých výrobných procesov.

viac...

Riešenia pre automobilový priemysel

Riešenia pre automobilový priemysel

Jedným z odvetvových riešení, ktoré ponúka firma SAP je Riešenie SAP pre Automobilový priemysel (SAP for Automotive). Komponent SAP for Automotive rozširuje SAP ERP Core Component (SAP ECC) o odvetvovo-špecifické funkcie pre splnenie požiadaviek automobilového priemyslu.

viac...

Riešenie pre malé a stredné podniky

Riešenie pre malé a stredné podniky

SAP Business All-in-One je celosvetovo využívané riešenie vybudované na overených produktoch spoločnosti SAP. Toto riešenie umožňuje využívať silu a všetky prednosti týchto produktov malým a stredným spoločnostiam pri zachovaní mimoriadne výhodných cien.

viac...

 

Riešenia pre distribúciu, retail a médiá

Riešenia pre distribúciu, retail a médiá

Pre splnenie špecifických požiadaviek, ktoré na svoj informačný systém kladú firmy zaoberajúce sa distribúciou produktov alebo služieb, SAP vyvinul odvetvové riešenia, ktoré dopĺňajú štandardnú funkcionalitu systému SAP o nové funkcie tak, aby boli pokryté všetky procesy a činnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v celom distribučnom reťazci.

viac...

Riešenia pre utility

Riešenia pre utility

Počas uplynulého storočia boli spoločnosti poskytujúce verejné služby (elektrina, plyn, voda ...) vo väčšine krajín vertikálne integrovanými spoločnosťami, ktoré vlastnili a prevádzkovali výrobu, prenos aj distribúciu daných médií. Väčšina z týchto spoločností bola štátnymi monopolmi

viac...

Riešenia pre štátnu správu

Riešenia pre štátnu správu

Vládne a štátne organizácie nemuseli doteraz stáť zoči-voči takým požiadavkám zo strany verejnosti ako v súčasnosti. Meniace sa ekonomické a sociálne podmienky vytvárajú tlak na štátnu správu, ktorá z tohto dôvodu prehodnocuje svoje metódy a postupy pri poskytovaní služieb, riadení nákladov, a pri komunikácii – efektívne a transparentne.

viac...

Identity Management

Identity Management

Identity Management je aplikačný nástroj, ktorý je súčasťou podpornej infraštruktúry na vytváranie, spravovanie a používanie digitálnych identít (digitálna identita predstavuje jednoznačný identifikátor osoby, resp. subjektu nachádzajúceho sa v informačnom systéme). Slúži na prepojenie ľudí a IT prostriedkov a aplikácií. Prepája technické prostriedky s organizačnou štruktúrou, z ktorej vyplývajú pravidlá na prístup pracovníkov k informáciám a aplikáciám.

viac...