Produkty
Úvod  >  Produkty

Podnikové riešenia na báze produktov SAP

Podnikové riešenia na báze produktov SAP

Celosvetovo overené štandardné riešenia podnikových informačných systémov pripravené práve pre Vaše odvetvie.

viac...

Add-Ons moduly pre systémy SAP

Add-Ons moduly pre systémy SAP

V praxi overené nadstavbové moduly pre systémy SAP rapídne zvyšujúce Vašu efektivitu práce vo Vašom podniku.

viac...

ECM - Enterprise Content Management

ECM - Enterprise Content Management

Sofistikované riešenie pre bezchybný obeh, správu a dlhodobú archiváciu všetkých Vašich dokumentov.

viac...

IFRS - Medzinárodné štandardy výkazníctva

IFRS - Medzinárodné štandardy výkazníctva

Produkt IFRS odzrkadľuje súčasné trendy vývoja v oblasti finančného účtovníctva, jeho spracovania a prezentácie účtovnej závierky.

viac...

 

TRM - SAP Treasury and Risk Management

TRM - SAP Treasury and Risk Management

SAP Treasury and Risk Management je séria riešení, ktoré vzájomne spolupracujú za účelom analyzovania a optimalizácie podnikateľských procesov vo finančnej oblasti spoločnosti.

viac...

Portálové riešenia
 

Portálové riešenia<br/>&nbsp;

Internetové a intranetové riešenia pre poskytovanie aktuálnych a konzistentných informácií z rôznych zdrojov dát pre Vašich klientov, partnerov a zamestnancov.

viac...

SAP BOBJ
Access Control

SAP BOBJ<br />Access Control

Nástroj, ktorý monitoruje, testuje a zabezpečuje kontrolu nad prístupmi a autorizáciami v rámci celého systémového portfólia spoločnosti. S jeho pomocou môžete jednoducho a prehľadne identifikovať a minimalizovať riziká vyplývajúce z pridelených užívateľských oprávnení.

viac...