Add-Ons
Úvod  >  Produkty  >  Add-Ons

eDPH - Spracovanie DPH v systéme SAP

eDPH - Spracovanie DPH v systéme SAP

Add-on eDPH poskytuje samostatné, ucelené riešenie pre spracovanie daňového priznania v SAP, ktoré využíva nastavenia DPH a pre spracovanie DPH využíva samostatné reporty.

viac...

SII - Speed up Incoming Invoices pre systém SAP

SII - Speed up Incoming Invoices pre systém SAP

Speed up Incoming invoices pre systém SAP umožňuje selektívne spracovanie širokej škály dokladov sprevádzajúcich obchodný prípad, napr.: faktúr, zálohových faktúr a dobropisov.Výstupom programu sú prehľadové zobrazenia a zostavy vybraných druhov dokladov.

viac...

SOI - Speed up Outgoing Invoices pre systém SAP

SOI - Speed up Outgoing Invoices pre systém SAP

Speed up Outgoing Invoices pre systém SAP zabezpečuje, že všetky relevantné informácie týkajúce sa účtovných operácií s odoslanými faktúrami sú sústredené a dostupné na jednom mieste. Speed up Outgoing Invoices pre systém SAP vám zabezpečí väčšiu flexibilitu a voľnosť pri zadávaní vstupných dát, pri evidencii a spracovaní jednotlivých účtovných prípadov.

viac...

SCASH - Speed up Cash Accounting pre systém SAP

SCASH - Speed up Cash Accounting pre systém SAP

Speed up Cash Accounting pre systém SAP ďalšou formou nadstavby informačného systému SAP, ktorá je prispôsobená na špecifické účtovné a daňové podmienky platné v SR. Obsahuje rôznorodé funkcie, sprístupňujúce nové možnosti efektívneho a promptného spracovania pokladničných operácií. Zahrňuje úplný rozsah prác, aké sú požadované pre správne vedenie pokladničnej knihy, tak v domácej, ako aj v ľubovolnej zahraničnej mene.

viac...

 

SAI - Speed up Asset Inventory pre systém SAP

SAI - Speed up Asset Inventory pre systém SAP

Speed up Asset Inventory pre systém SAP umožňuje komplexné spracovanie inventarizačných prác počnúc prípravou inventúry až po jej vyhodnotenie priamo v prostredí SAP. Výstupom Speed up Asset Inventory pre systém SAP sú prehľadové zobrazenia a zostavy jednotlivých založených inventárov, resp. inventúrny súpis.

viac...

Manpower Management

Manpower Management

Naplánujte si projekty / úlohy, ľahko zadávajte úlohy pracovníkom a stiahnite si časový rozvrh! Kompaktný, kompletný, jednoduchý na realizáciu, ľahký na použitie.

viac...