Naši partneri
Úvod  >  O nás  >  Naši partneri
SLOVAKODATA, a.s. je zmluvný implementačný partner spoločnosti SAP Slovensko a je oprávnená realizovať služby spojené s implementáciou produktov spoločnosti SAP AG, ako aj dodatočných nastavení systémov podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť SLOVAKODATA, a.s. získala ocenenia ako najlepšieho SAP Partnera v minulých rokoch. 

SLOVAKODATA, a.s. využíva ako aplikačnú platformu moderné, celosvetovo používané softwarové riešenie pre riadenie, kontrolu a strategické rozhodovanie na všetkých úrovniach podniku – riešenie SAP nemeckej spoločnosti SAP AG, pričom svojim klientom štandardne ponúkame:
 

 • garanciu včasného vykonania legislatívnych zmien
 • garanciu pozáručného servisu
 • permanentný vývoj software
 • vlastné originálne know-how, interné štandardy a vlastné riešenia
 • neustále sa zlepšujúcu metodiku projektového a multiprojektového riadenia
 • neustále sa zlepšujúcu metodiku starostlivosti o životný cyklus IT klienta

      


Web: www.sap.com/sk
 

SLOVAKODATA,  a.s.  je zmluvný partner spoločnosti OPEN TEXT Corporation – leadera v oblasti Enterprise Content Management (ECM/DMS). Riešenie je interoperabilné s ekosystémami SAP, Microsoft  a Oracle. 
 

Zahŕňa okrem iného:
 

 • elektronizáciu
 • elektronický obeh/workflow dokumentov
 • elektronické schvaľovanie dokumentov
 • archiváciu dokumentov a ich prepojenie na centrálne systémy zákazníka
 • portálové riešeniaWeb: www.opentext.com


“Top rating” je ocenenie, ktoré majú právo mať na svojich webových stránkach iba najlepšie české a slovenské spoločnosti, ktoré zachovávajú hodnotu rizikového faktora D & B Rating - najvyššiu možnú hodnotu z “1” v časovom období prinajmenšom 12 mesiacov. Také spoločnosti musia okrem toho korektne a včas splniť požiadavku zverejnenia svojich finančných výkazov v Zbierke listín (v obchodnom registri) alebo tieto priamo poskytnúť D & B, a mali by splniť požiadavky všeobecných obchodných podmienok produktu “Top rating”.

Už niekoľko rokov D & B Rating rozlišoval ako hlavný prediktívny indikátor rizikové odhady celosvetových firiem a ich potenciálny bankrot v období 12 mesiacov. Táto jedinečná schopnosť D & B Rating je ochranou proti možným problémom s hotovostným tokom a poskytuje významnú príležitosť spoločnostiam prispôsobiť vlastné obchodné podmienky zákazníkom a strategickým dodávateľom, aby znížili riziko značných finančných strát.

Iba veľmi malá časť - 2% českých a slovenských spoločností má možnosť dostať toto prestížne ocenenie od vedúceho svetového aktéra na trhu úverového hodnotenia rizík spoločností.