Kvalita
Úvod  >  O nás  >  Kvalita
V snahe plniť požiadavky a očakávania zákazníkov sú prvoradými a stálymi cieľmi politiky kvalityspoločnosti SLOVAKODATA, a.s. chápanie potrieb zákazníka a ochota vyjsť mu vždy v ústrety a aktívnym a profesionálnym prístupom riešiť jeho požiadavky, zavádzanie projektov optimálnou rýchlosťou  regulovanou potrebami a kapacitnými možnosťami zákazníka, dlhodobá spolupráca so zákazníkom a zvyšovanie miery prosperity zákazníkov prostredníctvom optimalizácie ich procesov a minimalizácie rizík. Tieto ciele politiky kvality udržiavame a zdokonaľujeme systémom manažmentu kvality podľa EN ISO 9001 ako nástrojom efektívneho riadenia kvality v spoločnosti.    

Kvalita všetkých služieb ponúkaných spoločnosťou SLOVAKODATA, a.s. je garantovaná vysokou odbornosťou našich zamestnancov, ktorá je kontinuálne zvyšovaná systematickým vzdelávaním. Vo vzťahu k svojim pracovníkom aplikujeme filozofiu manažmentu vedomostí IQM, ktorej cieľom je dosiahnutie najvyššieho stupňa kolektívnej podnikovej odbornosti.

» Certifikát EN ISO 9001 : 2008

» Certifikát EN ISO 10006 : 2003